Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Və Qida Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Federasiyası

Sahə (tarif) Kollektiv Sazişlər
Çap et  Çap et