AZE ENG RUS
Azərbaycanda İKT-nin inkişafı və bu prosesdə həmkarlar ittifaqlarının iştirakı barədə AHİK-in İcraiyyə Komitəsinin qərarı
1.AHİK-in zəhmətkeşlərin mədəni-məişət problemləri üzrə analitik tədqiqat şöbəsinin təqdim etdiyi «Azərbaycanda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının (İKT) inkişafı və bu prosesdə həmkarlar ittifaqlarının iştirakı barədə» arayış nəzərə alınsın (əlavə olunur).2. AHİK-in üzv və tabeliyində olan təşkilatlara tövsiyə olunsun ki, informasiya sahəsində yeni avadanlıq, kadr və texnologiyaların tətbiqində və geniş istifadə edilməsində səylərini artırsınlar, İKT üzrə Milli Strategiyanın və AHİK-in informasiya siyasəti Konsepsiyasının həyata keçirilməsində fəallıq göstərsinlər.

 

 

29 oktyabr 2007-ci il