AZE ENG RUS
«Kənd-Qida-İş» Hİ Federasiyası üzrə cari ilin avqust ayının 1-dən 15 -dək aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir.

15.08.2014

        -  Federasiya üzrə  həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılması istiqamətində işlər davam edir. Aparılan  danışıqların nəticəsində  Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya  Xidmətləri üzrə  İkinci Layihənin Həyata Keçirilməsi üzrə  İşçi Qrupun  həmkarlar ittifaqı təşkilatı yaradılmışdır ;

        -  AHİK-in IV qurultayının qərarlarının yerinə yetirilməsi çərçivəsində "Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları hərəkatının bugünkü inkişafı və problemləri, motivasiya işinin güclənmdirilməsi perspektivləri" mövzusunda avqust ayının 8-də seminar keçirilmişdir.   Seminarda Federasiyanın məsul işçiləri, Sahə Həmkarlar İttifaqının xidmətinə daxil olan müəssisələrin HİK sədrləri və fəalları iştirak edirdi.     Seminar  “Azərbaycan 10 ildə. Sosial - iqtisadi inkişaf:  dövlət proqramların icrası”na həsr edilmiş videoçarxın nümayişi ilə bşladı.      Daha sonra  Federasiyanın sədr müavini Təhmasib Əliyevin “Həmkarlar ittifaqları hərəkatının bugünkü inkişafı və  problemləri, motivasiya işinin gücləndirilməsi perspektivləri” mövzusunda məruzəsi ilə davam etdiridi.        
        T.Əliyev   qeyd etdi ki,  Sahə Həmkarlar İttifaqı bu sahəyə xüsusi diqqət ayırır. Son 5 ildə üzvlərin sayının artırılması, yeni təşkilatların yaradılması gündəmdə olan ən vacib məsələlərdəndir. Bu dövrdə aparılan uzunmüddətli danışıqların, işçilərlə keçirilən görüşlərin, onlarda həmkarlar ittifaqı sıralarında birləşmək  üçün maraq yaradılması, yəni üzvlüyə motivasiya işinin gücləndirilməsi sayəsində 72 yeni təşkilat yaradılmış, üzvlərin sayı 4681 nəfər artmışdir. Bu təşkilatlardan “Kürdəmir Süd Emalı Zavodu” MMC, Qəbələ “Gilan NTEV” MMC, Qəbələ “ALİANS OFLAND” MMC, “ASPİ LAND”, “ASPİ VOUNER” MMC, “Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi”MMC və s.  müəssisələrdə həmkarlar ittifaqı təşkilatının yaradılması üçün 5 ildən artıq müddətdə danışıqlar aparılmış, həmin müəssisələrin işçiləri ilə dəfələrlə görüşlər keçirilmiş, onların üzvlüyə cəlb olunması üçün hərtərəfli təbliğat və təşviqat işləri aparılmış, hətta ilk təşkilat yaradılmamış o müəssisələrin bir neçəsində müsabiqələr keçirilmiş və qaliblər mükafatlandırılmışdır. Göründüyü kimi, zəhmətimiz hədər getməmiş, nəticədə onları həmkarlar ittifaqı üzvlüyünə cəlb edə bilmişik.
        Seminar disskusiyalarla davam etdirildi və iştirakçıların fikir mübadiləsindən sonra  belə bir nəticə əldə olundu ki, həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəallığının   artırılması vacibdir və   üzvlüyə   motivasiyanın  əsas şərti   həmkarlar ittifaqı təşkilatının məhsuldar işi və  müdafiə funksiyalarını yerinə yetirməsidir. Həmkarlar ittifaqlarında informasiya  işi güclənməlidir, biz sözlə, yeni üzvlərin cəlb edilməsi,  onların həmkarlar ittifaqları işlərinə maraqlandırılması həmkarlar ittifaqlarının özlərinin fəallıq dərəcəsindən və onların insanlarla apardıqları  gündəlik işlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
          Seminar anket sorğusunun keçirilməsi  ilə yekunlaşdı;                               
                        
       -   2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə hesabatların üzv təşkilatlardan toplanması, təhlili və müvafiuq orqanlara və AHİK-ə təqdim edilməsi təmin edildi.